Skip to content

קבוצת "הורים נגד מעצרי ילדים" התארגנה ב 2018 כדי להאבק בתופעה הנרחבת של מעצרי ילדים בגדה המערבית וירושלים המזרחית, ולמען זכויות של קטינים פלסטינים בהליך הפלילי. אנו פועלות לחשיפת היקף התופעה והפרקטיקות הנלוות לה, ולצמצום הפגיעה האלימה והשיטתית בזכויות הילדים. מעבר לחשיפה פועלת הקבוצה ליצירת לחץ ציבורי בעל משמעות על מקבלי ההחלטות כדי להביא לשינוי המדיניות ולצמצום הפרקטיקות הקשות אליהן חשופים ילדים פלסטינים.עדויות מילדים

כ- 5,056 נערים בגילאים 12-17 נעצרו ע"י כוחות הבטחון הישראלים בגדה המערבית
ובמזרח ירושלים בשלוש השנים האחרונות (2017-2019).


מאיירים מציירים מעצרים

במסגרת הפרוייקט "מאיירים מציירים מעצרים" שמונה מאיירים ומאיירות נענו לקריאתנו
ובחרו לאייר את השלבים השונים אותם עוברים אלפי ילדים פלסטינים במהלך מעצרםהצטרפו אלינו

קחו חלק – בואו לכנסים, ארועים, דיונים, תערוכות ודיונים בכנסת