Skip to content

תודה לך!


הורים נגד מעצרי ילדים בישראל מודים לך על תרומתך הנדיבה.

התמיכה הנדיבה שלכם מעניקה לנו רוח גבית ותחושה שיש רבים ורבות שעומדים מאחורי המאבק נגד מעצרי ילדים פלסטינים בגדה ובמזרח ירושלים.

מאז יוני 2020 "הורים נגד מעצרי ילדים" פועלים תחת המטריה האירגונית והמשפטית של "הוועד הציבורי נגד עינויים", כפרוייקט אוטונומי. ל"הורים נגד מעצרי ילדים" יש חשבון בנק ייעודי בתוך החשבון של "הוועד הציבורי נגד עינויים" כך שההכנסות המיועדות לנו, מגיעות תחת ביקורת ופיקוח לחשבון זה. אנו עובדים בתיאום, בשקיפות מלאה ותוך שיתוף פעולה הדוק

תצטרפו אלינו לפעילות! [email protected]

כנסים וימי עיון

למרות מגפת הקורונה הצלחנו לקיים בשנים האחרונות מספר רב של אירועים חיים ואירועים מקוונים, אליהם הגיעו מאות א.נשים. מרבית האירועים התקיימו בשיתוף עם ארגונים אחרים הפועלים בשטח. הקהל שהגיע נחשף לתופעת מעצרי הילדים ושמע על הפרקטיקות הקשות בהם נוהגים כוחות הבטחון ועל ההשפעה הרגשית והפסיכולוגית על הילדים, בני משפחתם והקהילה סביבם.

ביקורים בבית המשפט הצבאי

בבית המשפט הצבאי בעופר מתקיימים דיוני הארכת מעצר ודיונים פליליים של קטינים. כדי להבין את מפעל הכיבוש לעומקו ואת ההתגייסות של המערכת המשפטית כנגד קטינים, באופן המנוגד לאמנות הבינלאומיות ולרוחו של חוק הנוער הישראלי, יש לבוא ולראות בעיניים את הנערים ובני משפחתם בדיונים המתקיימים בעופר.

פעילות עם דיפלומטים וקבוצות מחו"ל

כדי לשנות את המציאות של מעצרי ילדים, קבוצת "הורים נגד מעצרי ילדים" נפגשת עם כל מי שמוכנים ומוכנות להקשיב. חשוב מאוד שהקהילה הבנלאומית תהיה מעודכנת ותקבל מידע גם מהחברה האזרחית ולא רק ממקורות ממשלתיים רשמיים.

פעילות רחוב

קבוצת "הורים נגד מעצרי ילדים" שמה לה למטרה להעלות את המודעות הציבורית למעצרי ילדים פלסטינים בגדה המערבית וירושלים המזרחית ולכן הנוכחות ברחוב חשובה. אסור להפקיר את הרחוב ואת השיח הבלתי אמצעי עם הציבור הישראלי ולכן נמשיך להיות נוכחות ולהזמין את הקהל הישראלי להקשיב, ללמוד וגם להתווכח.

פעילות במדיה החברתית

הרשת החברתית היא הזירה בה אנחנו פועלות באינטנסיביות ומשקיעות בה את מלוא תשומת הלב והמשאבים שלנו שכן בה מתחולל השיח המדיני – פוליטי הכי אוטנתי ונגיש.

פעילות בכנסת

עבודה מול חברי כנסת, שרים ואנשים בצמתי קבלת החלטות הכרחית על מנת לשנות את המציאות ואת המדיניות.  התחלנו בדיון מיוחד בכנסת לציון יום זכויות הילד ונמשיך גם בשנה הקרובה.

סיקור תקשורתי

בלינקים המצורפים ניתן לקרוא מה כתבו עלינו ומה אנחנו כתבנו במהלך השנים על מעצרי ילדים.

דוחות וחוות דעת

בלינקים המצורפים אפשר לקורא קצת מהדוחות אודות מעצרי ילדים וכן חוות דעת של א.נשי מקצוע הפועלים במסגרת "הורים נגד מעצרי ילדים".