Skip to content

הקרנות הסרט 'שני ילדים ביום'


מאז צאתו לאקרנים, ביולי 2022, אנו מארגנות הקרנות של הסרט 'שני ילדים ביום' ברחבי הארץ. הסרט, בבימויו של דוד וקסמן, מספר את סיפורם של ארבעה קטינים ממחנה הפליטים עאידה, בפאתי בית לחם, שנעצרו ונחקרו במשך שעות ותחת הפעלת לחץ פיזי מצד החוקרים. הם נידונו לתקופת מאסר של מספר חודשים בבית הכלא הצבאי עופר. הסרט מאפשר הצצה מטלטלת לפרקטיקה של מעצר וחקירות של קטינים בגדה המערבית, ולהשפעה הקשה שלה על נפש הילדים.

בתום ההקרנה נערך דיון בנוכחות הבמאי דוד וקסמן, המפיק השותף מוחמד בבאי, ועו"ד מוריה שלומות, מנכלית, הורים נגד מעצרי ילדים

להזמנת הקרנה באזורכם.ן, אנא פנו ל-

[email protected]

[email protected]

רשימת הקרנות צפויות:

20.9.2023תיאטרון עברי ערבי יפו
21.9.2023קיבוץ בית אלפא

הקרנות שערכנו:

14.12.2022סינמטק חולון
10.1.2023סינמטק הרצליה
15.1.2023סמינר הקיבוצים – שבוע פוליטי בסינמטק תל אביב
16.1.2023קפה כליל
21.1.2023קולנוע יפו
23.1.2023קולנוע יפו
26.1.2023קום איל פו
28.1.2023סינמטק תל אביב
29.1.2023תיכון לידה
30.1.2023קולנוע יפו
2.2.2023סינמטק ירושלים
4.2.2023סינמטק תל אביב
12.2.2023תיכון שיבולים נס ציונה
14.2.2023סינמטק חיפה
15.2.2023מכון ון ליר
16.2.2023קיבוץ ברעם
17.2.2023סינמטק תל אביב
18.2.2023סינמטק תל אביב
21.2.2023מכון ויצמן אודיטוריום סלע
24.2.2023סינמטק תל אביב
24.2.2023מכינת דרור – לוחמים לשלום
26.2.2023תרבות של סולידריות
28.2.2023תיכון הגימנסיה הרצליה
16.3.2023מרכז מדיטציה עובדיה מברטנורה
22.3.2023סם שפיגל
1.5.2023קיבוץ הרדוף
29.5.2023כפר סבר השומר הצעיר
18.6.2023נווה שלום
1.8.2023מועדון החיימקה ניר אליהו
9.8.2023קפה שפירא תל אביב
14.9מרכז מוסאווא – הגוש נגד הכיבוש חיפה