Skip to content

הפעילות שלנו

כנסים וימי עיון

למרות מגפת הקורונה הצלחנו לקיים בשנים האחרונות מספר רב של אירועים חיים ואירועים מקוונים, אליהם הגיעו מאות א.נשים. מרבית האירועים התקיימו בשיתוף עם ארגונים אחרים הפועלים בשטח. הקהל שהגיע נחשף לתופעת מעצרי הילדים ושמע על הפרקטיקות הקשות בהם נוהגים כוחות הבטחון ועל ההשפעה הרגשית והפסיכולוגית על הילדים, בני משפחתם והקהילה סביבם.

ביקורים בבית המשפט הצבאי

בבית המשפט הצבאי בעופר מתקיימים דיוני הארכת מעצר ודיונים פליליים של קטינים. כדי להבין את מפעל הכיבוש לעומקו ואת ההתגייסות של המערכת המשפטית כנגד קטינים, באופן המנוגד לאמנות הבינלאומיות ולרוחו של חוק הנוער הישראלי, יש לבוא ולראות בעיניים את הנערים ובני משפחתם בדיונים המתקיימים בעופר.

פעילות עם דיפלומטים וקבוצות מחו"ל

כדי לשנות את המציאות של מעצרי ילדים, קבוצת "הורים נגד מעצרי ילדים" נפגשת עם כל מי שמוכנים ומוכנות להקשיב. חשוב מאוד שהקהילה הבנלאומית תהיה מעודכנת ותקבל מידע גם מהחברה האזרחית ולא רק ממקורות ממשלתיים רשמיים.

פעילות רחוב

קבוצת "הורים נגד מעצרי ילדים" שמה לה למטרה להעלות את המודעות הציבורית למעצרי ילדים פלסטינים בגדה המערבית וירושלים המזרחית ולכן הנוכחות ברחוב חשובה. אסור להפקיר את הרחוב ואת השיח הבלתי אמצעי עם הציבור הישראלי ולכן נמשיך להיות נוכחות ולהזמין את הקהל הישראלי להקשיב, ללמוד וגם להתווכח.

פעילות במדיה החברתית

הרשת החברתית היא הזירה בה אנחנו פועלות באינטנסיביות ומשקיעות בה את מלוא תשומת הלב והמשאבים שלנו שכן בה מתחולל השיח המדיני – פוליטי הכי אוטנתי ונגיש.

פעילות בכנסת

עבודה מול חברי כנסת, שרים ואנשים בצמתי קבלת החלטות הכרחית על מנת לשנות את המציאות ואת המדיניות.  התחלנו בדיון מיוחד בכנסת לציון יום זכויות הילד ונמשיך גם בשנה הקרובה.

סיקור תקשורתי

בלינקים המצורפים ניתן לקרוא מה כתבו עלינו ומה אנחנו כתבנו במהלך השנים על מעצרי ילדים.

דוחות וחוות דעת

בלינקים המצורפים אפשר לקורא קצת מהדוחות אודות מעצרי ילדים וכן חוות דעת של א.נשי מקצוע הפועלים במסגרת "הורים נגד מעצרי ילדים".