דוחות וחוות דעת

מחסות החשכה מעצרי לילה של קטינים פלסטינים בגדה המערבית דוח של המוקד להגנת הפרט

ילד אסור, ילד מותר הפרת זכויותיהם של קטינים פלסטינים שנעצרו בחשד ליידוי אבנים דוח של בצלם

דוח לוועדת האו"ם של האמנה לזכויות אדם (זכויות פוליטיות ואזרחיות) – ICCPR

דו"ח "צללים" זה הוגש בפברואר 2022 לוועדת האו"ם העוסקת בבחינת יישום האמנה בקרב המדינות החתומות עליה (ישראל היא צד לאמנה)

סרטון של הקראת עדויות נובמבר 2020